Dat zal voor u inhouden dat tussen 6.00 uur en 8.00 uur ’s morgens de diensten die wij leveren voor maximaal 1 uur onderbroken zullen worden. Uiteraard doen wij er alles aan om dit zo kort mogelijk te houden en zal de onderbreking waarschijnlijk korter dan 1 uur zijn. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.