AMSTERDAM – Twintig jaar geleden, in januari 1986, werd het eerste computervirus ontdekt. Het virus dat de naam Brain kreeg, zat verscholen in een floppydisk. Heden ten dage zijn er inmiddels 150.000 computervirussen actief.

Het Brain-virus was actief van 1986 tot 1995. Het virus kon zo lang bestaan omdat de overdracht van het virus enige tijd op zich kon laten wachten. Brain was een zogenoemde boot sector-virus. Het virus nestelde zich via de floppydisk op de boot sector van de harde schijf. Het vermoeden bestaat dat Brain uit Pakistan kwam.

In 1995 ontstond het macro-virus. Dit virus maakte gebruik van enkele kwetsbaarheden in Windows. Het virus integreerde zich in onder andere Word- en Excelbestanden.

Iloveyou-virus

Eind jaren ’90 brak het internet en e-mail door bij het grote publiek. En hiermee gepaard ook het aantal virussen. Het iloveyou-virus was het eerste virus dat voor een wereldwijde epidemie zorgde. Het als liefdesbrief vermomde e-mailvirus veroorzaakte voor miljarden dollars schade bij particulieren en bedrijven. Na het openen van de ‘liefdesbrief’ downloadde het virus van een website een programma dat een aantal bestanden op de harde schijf wist. Daarna stuurde hij zichzelf door naar alle contactpersonen in de adressenlijst van bijvoorbeeld Outlook.

Na 2001 kwamen ook de netwerkvirussen in opmars, zoals Sasser en Blaster. Beveiligingsexperts maken zich tegenwoordig zorgen over de opmars van het draadloos internet en de daarmee gepaarde gaande virussen.

Bron: NU.nl