Het .eu domein is de eerste concrete fase ingegaan. Het domein is toegevoegd aan de zgn. ’top level domains’. Dat zijn domeinen waaronder bijvoorbeeld .nl en .com vallen.

De officiele instantie heeft zijn site inmiddels online gezet. Deze is te vinden op www.eurid.eu Daar vindt u, weliswaar in het Engels, alle informatie over de nieuwste ontwikkelingen. In het kort komt het op het volgende neer.

De registratie van het .eu-domein is ingedeeld in twee sunrise perioden en een open registratie periode (Landrush). Wilt u deelnemen aan (voor)registratie in de eerste of tweede sunrise periode dan zijn hier, ook bij afwijzing, kosten aan verbonden.

Registratieperioden.

Sunrise 1:

In de eerste fase kunnen alleen bedrijven gevestigd binnen de Europese Gemeenschap die recht hebben om een merknaam, via een gedeponeerd merkrecht, een domeinnaam registreren met een gelijknamige naam. Alle aanmeldingen zullen worden beoordeeld door een onafhankelijke partij. De klant zal bewijs moeten leveren voor het gedeponeerde merkrecht.

Sunrise 2:

In de tweede fase kunnen bedrijven gevestigd binnen de Europese Gemeenschap die houder zijn van andere erkende rechten een naam aanvragen. In Nederland vallen daaronder bijvoorbeeld de handelsnamen zoals gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel.

Landrush:

Inschrijving is open voor iedereen.

Voor alle periodes geldt het first in- first out principe. De voorregistratie’s maken de kans groter dat u een domeinnaam toegewezen zult krijgen maar geeft daar geen garantie op. Voor de sunrise periodes geldt een bezwaar mogelijkheid. Indien een domeinnaam wordt toegekent (of niet) is er een periode van 40 dagen om hiertegen in beroep te gaan.

Tijdspad.

De start van de sunrise 1 periode is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk in het laatste kwartaal van 2005 vallen. Pas vanaf dat moment mogen providers registraties indienen bij EURid. Twee maanden na de start van Sunrise 1 start de Sunrise 2 periode. Weer twee maand later start de Landrush periode.