Op 29 januari 2003 trad de regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage in werking. Daarmee kunnen geschillen over inbreukmakende .nl-domeinnamen via arbitrage worden opgelost.

Inbreuk op merk(recht) en handelsnaam

Bij het aanvragen van een .nl-domeinnaam tekent de aanvrager een registratiecontract (tot 29 januari 2003 was dit een vrijwaringverklaring) waarin hij aangeeft geen inbreuk te maken op de rechten van derden. Wanneer u meent dat iemand inbreuk maakt op uw merkrecht of handelsnaam kunt u eerst proberen of u met de andere partij onderling tot een oplossing kunt komen.

Indien dit niet lukt dan kunnen zich twee situaties voordoen. Wanneer het handelt om een .nl-domeinnaam die valt onder het Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen zoals dat geldt vanaf 29 januari 2003 dan heeft u twee keuzes:

  • het geschil voorleggen aan het arbitrage-instituut voor .nl-domeinnamen;
  • de gang naar de rechter.

Handelt het om een .nl-domeinnaam die niet valt onder het Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen omdat de naam voor 29 januari 2003 geregistreerd is, dan rest u slechts de overweging om al dan niet naar de rechter te stappen.

Arbitrage

Alle houders van na 29 januari 2003 aangevraagde, verhuisde of gewijzigde .nl-domeinnamen hebben zich door het tekenen van het registratiecontract onderworpen aan de arbitrageregeling voor .nl-domeinnamen. Arbitrage is een manier om een conflict tussen partijen op te lossen. Een arbiter ofwel een scheidsrechter doet op verzoek van partijen een uitspraak over een bepaald conflict. Dit in tegenstelling tot een gerechtelijke procedure waarbij de rechters door de wet zijn belast met het oplossen van een conflict.

De wijze waarop een vordering kan worden ingesteld en op welke wijze de arbitrageprocedure dient te worden doorlopen is uitvoerig beschreven in de ‚ÄúRegeling voor .nl-domeinnaamarbitrage‚ÄĚ Er is ook een ‚Äútoelichting op de regeling ,nl-domeinnaamarbitrage‚ÄĚ geschreven waarin in het kort wordt beschreven welke procedure doorlopen dient te worden wanneer een domeinnaamhouder inbreuk maakt op uw Benelux-merkenrecht of op uw handelsnaamrecht. Genoemde documenten vindt u op onze supportpagina.

De rechter

Wanneer u er onderling niet uitkomt en geen gebruik wilt maken van de arbitrageregeling kunt u overwegen naar de rechter stappen. De registratie van een merk bij het Benelux Merkenbureau of een handelsnaam bij de Kamer van Koophandel en anci√ęnniteit zijn zaken die meespelen bij, maar niet per definitie leiden tot toekenning van de domeinnaam. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met een advocaat.

Bron: Stichting Internet Domeinregistratie