Virussen

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat er op dit moment een golf van virussen door de computernetwerken gaat. Experts zijn er van overtuigd dat de makers van virussen een wedstrijd spelen. Als de virussen geanalyseerd worden komt men teksten tegen waarin de virusschrijvers elkaar uitdagen. De virussen die op dit moment veelvuldig opduiken zijn Beagle, Netsky en Mydoom. Hoewel de zogenaamde wormvirussen weinig tot geen schade aanrichten aan uw computer, zijn ze wel een last voor uw netwerk. De enorme hoeveelheid mailverkeer die het verspreiden van een virus met zich meebrengt, zorgt voor vertraging en overlast. Om uw computers zo goed mogelijk te beschermen kunt u anti-virus software installeren.

Hacken

Onderzoeksbureau Madison Gurkha heeft in een steekproef ruim 1,3 miljoen van de 23 miljoen voor Nederland gereserveerde IP-nummers gecontroleerd. Aan 25.191 nummers bleek een internetcomputer gekoppeld. Eenderde hiervan gebruikte verouderde software.,,Het is met de beveiliging op het Nederlandse deel van het internet verontrustend slecht gesteld”, concludeert onderzoeker W. Belgers. Dat komt omdat bedrijven en particulieren hun besturingssystemen niet of onvoldoende vernieuwen.Nadat servers zijn geïnstalleerd worden ze meestal vergeten. Elke middelbare scholier kan de controle over een computer eenvoudig helemaal overnemen. Aanvallers kunnen gegevens opvragen, wijzigen en wissen of het systeem misbruiken voor een nieuwe aanval.Grote bedrijven en finananciële instellingen hebben volgens onderzoekers hun beveiliging goed op orde. Hackers en virussen zoeken automatisch naar onbeveiligde kabelmodems. ,,En ook als thuisgebruiker ben je aansprakelijk voor aanvallen die een kraker vanuit jouw computer uitvoert”, waarschuwen de onderzoekers.

‘Criminelen op de digitale snelweg’

Het kabinet gaat harder optreden tegen computercriminaliteit. Hackers en verspreiders van virussen kunnen straffen van maximaal een jaar krijgen. Wie met opzet een enorme hoeveelheid ongewenste e-mail (spam) naar een computer stuurt, met als doel het systeem plat te leggen, zal straks strafrechtelijk worden vervolgd. De schade en overlast door hacken, spam en virussen groeit door toenemend computergebruik van zowel bedrijven als particulieren.

‘Meer blauw op de digitale snelweg’

Het onafhankelijke internetplatform ECP.NL vindt dat bedrijven vaker aangifte moeten doen van computercriminaliteit en dat de aanpak ervan een stuk effectiever kan. Volgens ECP.NL bestaat bij veel bedrijven de indruk dat ”de politie toch niets doet”. Het doen van aangifte leidt zelden tot opsporing en vervolging. Het kleine aantal aangiften leidt echter tot een behoorlijke onderschatting van de invloed en schade van computercriminaliteit.
De Minister van Justitie wil de bevoegdheden van justitie en politie uitbreiden. Het Openbaar Ministerie (OM) kan internetaanbieders dwingen gegevens te bewaren, die later wellicht nodig zijn voor de opsporing van computercriminelen..

Reclamemail

Niet alle ongewenste e-mail wordt strafbaar. Verspreiders van reclamemail worden niet vervolgd want de telecommunicatiewet biedt telecomtoezichthouder Opta voldoende ruimte om daar met boetes tegen op te treden, aldus de minister van justitie. Datzelfde geldt voor mensen die e-mail met een virus versturen waardoor computerapparatuur in één klap wordt uitgeschakeld. Het streven is om ook het hacken, het opzettelijk binnendringen van computers, of het treffen van voorbereidingen voor computermisdrijven hard aan te pakken. Meer informatie hierover vindt u op www.opta.nl.

Spam….wat is Spam?

Net zo goed als u vaak ongevraagde reclame in uw gewone postbus krijgt, wordt er ook ongevraagde reclame naar uw elektronische postbus gezonden! Naar schatting wordt ruim 30% van het emailverkeer op internet veroorzaakt door reclame en andere ongewenste berichten. Verreweg de meeste ongevraagde reclame, ruim 56%, die via e-mail wordt verspreid komt uit de Verenigde Staten. Van alle Europese landen is Nederland de voornaamste verspreider (2,13%).

Waar komt het woord spam vandaan?

“Spam” is een merknaam van ingeblikte worst, vergelijkbaar met het Nederlandse “Smac”. Men heeft het woord spam gekozen omdat van de vleeswaar wordt gezegd dat het alleen maar vult en verder geen enkele kwaliteit bezit. Spam is hiermee het synoniem voor “loze vulling zonder waarde”.

Waarom is spam een probleem?

  • spam komt ongevraagd binnen in de mailbox
  • als u in moet inbellen of uw mail leest via GPRS betaalt ù voor ongewenste mail!
  • soms komt echte mail niet door vanwege spam
  • mailservers raken overbelast door spamruns, oftewel een serie spams, met als gevolg klachten van gebruikers omdat de gewenste mail wordt vertraagd of verstoord.

Elektronische postzegel

Volgens de heren geleerden is de enige manier om het versturen van spam aan banden te leggen de verzenders ervan te laten betalen. Het Canadese bedrijf Goodmail heeft hiervoor een systeem ontwikkeld waarbij verzenders van volume e-mail een “elektronische postzegel” als attachement aan hun e-mail kunnen koppelen. De postzegels kunnen bij Goodmail worden ingekocht. De postzegel, die uit een encrypted code bestaat, zorgt ervoor dat de mail als betrouwbaar zal worden aangemerkt door providers. De aan het Goodmail systeem deelnemende providers kunnen de “postzegel” decoderen en weten zo precies van wie de e-mail afkomstig is. De internet providers krijgen een vergoeding van Goodmail voor het doorlaten van de gefrankeerde mail. Bedrijven die regelmatig spam versturen kunnen en willen de ‘digitale postzegels’ niet betalen maar de maatregel wint aan steun van grote providers omdat zij natuurlijk steeds meer spam door hun filters zien gaan. Ook de kosten die alle spam met zich meebrengt, in de vorm van dataverkeer, opslag van e-mail en software voor spamfilters, zijn argumenten om de zogenaamde spammers te laten betalen.
Uitgebreide informatie vindt u op www.goodmail.com.