Wat wij u reeds gemeld hebben:

Alle domeinen die in Nederland geregistreerd worden, lopen via de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Op 22 augustus 2002 heeft het bestuur van SIDN de nieuwe reglementen en regelingen vastgesteld. Deze zijn op woensdag 29 januari 2003 in werking getreden.Het grootste verschil met het oude reglement is dat het .nl-domein vanaf die datum open staat voor aanvragers uit de hele wereld, ook voor privé-personen.

Als domeinnaamhouder bent u aan deze nieuwe reglementen gebonden met uitzondering van de arbitrageclausule. Dit betekent concreet dat de nieuwe arbitrageregeling van SIDN niet op uw registratie van toepassing is, aangezien u op grond van het reglement voor registratie geen nieuw contract dient te tekenen. Op het moment dat u een mutatie op deze domeinnaam laat uitvoeren, en dus gehouden bent een nieuw registratiecontract te tekenen, bent u tevens gebonden aan de arbitrageregeling van SIDN.

De reeds door u ondertekende Vrijwaringsverklaring (uw huidige contract) is, met ingang van 29 januari 2003, automatisch omgezet in het nieuwe “registratiecontract”.

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat de contracten die u al bij Interwijs BV heeft niet veranderen. Pas als u een nieuw contract aangaat of er vindt een mutatie plaats (uitgezonderd wijzigingen in de status van uw hostingsovereenkomst), dan krijgt u een ander contract dan voorheen. De grootste verandering is dat de vrijwaringsverklaring is veranderd in een registratiecontract .nl domeinnaam. Dit is een contract tussen de domeinnaamhouder en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

Uiteraard staan deze nieuwe contracten op onze website.
U kunt, net als voorheen, uw domeinnaam registreren of muteren met de formulieren die u vindt via Hosting > Domeinen.
U vult uw gegevens in waardoor de reeds ingevulde formulieren gegenereerd worden. U hoeft deze slechts uit te printen en naar Interwijs te te faxen of op te sturen.