Vanaf 13 juni 2014 gelden er nieuwe regels op het gebied van internetverkoop. Hieronder kunt u lezen wat de belangrijkste wijzigingen zijn voor webwinkels.

1. Verdubbeling termijn

Op het moment heeft een consument 7 dagen bedenktijd om te beoordelen of hij de overeengekomen dienst of het toegezonden product wil houden. De wettelijke bedenktijd wordt per 13 juni 2014 verhoogd naar 14 dagen voor internetaankopen.

2. Informatieplicht

De webwinkelier krijgt een uitgebreidere informatieplicht. De webwinkelier dient de informatie met betrekking tot de koop op afstand op een passende wijze en in duidelijke begrijpelijke taal te verstrekken. U moet als webwinkelier ook een modelformulier beschikbaar stellen. Dit formulier kan een consument invullen als hij van de bedenktijd gebruik wil maken.

3. Bestelknop

Bij of op de bestelknop moet duidelijk en goed zichtbaar worden vermeld dat het gaat om een bestelling waar een betalingsverplichting aan vast zit. Als dit niet wordt nageleefd kan dit o.a. als gevolg hebben dat de consument niet gebonden is.

Wilt u meer weten over de wijzigingen? U vindt op de website van Autoriteit Consument & Markt meer informatie.

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.