Verwerker van persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Wat betekent deze wetgeving voor onze samenwerking?

In veel gevallen zijn we de Verwerker van persoonsgegevens. Dat kan om verschillende redenen zijn. Het onderhouden van onze relatie, maar ook het uitvoeren van de diensten die je bij ons afneemt. Het betreft je eigen persoonsgegevens, maar kunnen dus ook persoonsgegevens van jouw relaties zijn. Namelijk als je een website of webshop bij ons hebt ondergebracht op onze hosting.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en handelen volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Het zorgvuldig omgaan en beveiligen van persoonsgegevens is een hot item. Denk maar aan recente berichten over het “delen” van persoonsgegevens en bedreigingen waarbij persoonsgegevens worden buitgemaakt door hackers.

Privacyverklaring

Wij hebben onze Privacyverklaring op onze website gepubliceerd. In deze Privacyverklaring geven wij aan hoe we met je persoonsgegevens en die van je klanten omgaan. Geheel conform de AVG.

Verwerkersovereenkomst

Als wij persoonsgegevens van jouw relaties verwerken, is een verwerkersovereenkomst tussen Interwijs en jou noodzakelijk. Wij kunnen een verwerkersovereenkomst voor onze samenwerking opstellen en afsluiten. Wens je een verwerkersovereenkomst? Vraag een verwerkersovereenkomst aan.

Heb je toch nog vragen? Neem contact op met ons.

    Naam *

    E-mail *

    Telefoonnummer *

    Website URL