Een veel voorkomend probleem is de instelling ‘Passive mode’. Daartegen over staat de ‘Active mode’. Technisch houdt het in wie de ftp verbinding tot stand brengt, uw computer of de webserver.

Voor de Interwijs Webservers dient deze instelling op ‘Active mode’ te staan. In een aantal FTP programma’s heeft het uitschakelen van de ‘Passive mode’ hetzelfde effect.

Waar dit ingesteld wordt hangt af van het gebruikte programma. Vaak is dit een aan/uit optie die per geval aan of uit gezet kan worden. Heeft u problemen probeer dan eerst deze instelling aan te passen.

Heeft deze FAQ je geholpen bij je probleem?