Vaak is het zo dat net als bij antivirus programma’s en webbrowsers de fabrikant van het besturingssysteem enigszins achter loopt op de ontdekte veiligheids problemen. Om de tijd tussen een ontdekt probleem en de oplossing zo klein mogelijk te houden heeft Interwijs er voor gezorgd dat de gebruikte besturingssystemen direct worden bijgewerkt naar de nieuwste stand van zaken.

Daarboven op blijkt soms dat ook de gebruikte technieken in een website problemen kunnen opleveren. Vrij verkrijgbare (Freeware) en gebruikte programma’s worden vaak geïnstalleerd en niet meer up-to-date gehouden. Een ontdekt lek wordt derhalve nooit verholpen. Het is dan een kwestie van tijd totdat een hacker hiervan misbruikt maakt.

Indien u zelf uw website bouwt dient u zelf hiervoor zorg te dragen.

Heeft deze FAQ je geholpen bij je probleem?