Interwijs heeft op haar servers een spamfilter geïnstalleerd om u als klant zo goed mogelijk te beschermen. Interwijs biedt deze dienst gratis aan haar klanten aan.

Spamfilter

Het spamfilter analyseert alle inkomende e-mail (van uw Interwijs account) op diverse kenmerken van spam. Omdat een spamfilter nooit 100% nauwkeurig werkt wordt, indien e-mail door het filter als spam geclassificeerd is, het onderwerp herschreven.

Voorbeeld:
Het onderwerp: “Echt gratis telefoneren met uw vaste lijn” wordt herschreven naar: *****SPAM***** Echt gratis telefoneren met uw vaste lijn”

Het spamfilter kan voor elke individuele mailbox worden ingesteld. De e-mail komt nog wel in uw inbox binnen maar is duidelijk herkenbaar als spam. Door bij Outlook (express) gebruik te maken van indelen (berichtenregels) kan deze e-mail automatisch naar een speciaal mapje worden verplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid spam kunt u dit mapje regelmatig leeggooien.

Het door Interwijs gebruikte spamfilter is dynamisch d.w.z. het filter wordt steeds nauwkeuriger naarmate er meer e-mail doorkomt. Het spamfilter kan per gebruiker worden ingesteld. De verzenders van spam komen op een zogenaamde black list. Een lijst van verzenders waarvan u geen e-mail wenst te ontvangen. Het is mogelijk dat het filter bepaalde e-mailberichten onterecht als spam identificeert. Interwijs kan de instellingen van het spamfilter voor uw e-mail dan zodanig wijzigen, dat de afzender op een zogenaamde white list komt, een lijst van verzenders waar u altijd mail van wilt ontvangen.

Het spamfilter kan ook zodanig ingesteld worden dat de berichten die als spam worden gezien meteen verwijdert worden. U ontvangt deze dan niet meer. Er bestaat een kleine kans dat het filter een verkeerde beslissing neemt. Die kans is echter zeer klein.

Mocht zo’n wijziging noodzakelijk zijn dan kunt u deze hier kenbaar maken. Wij dragen zo spoedig mogelijk zorg voor de aanpassing.

Heeft deze FAQ je geholpen bij je probleem?

Gerelateerde artikelen