Er zijn verschillende soorten cookies. We maken hier onderscheid in functie en niet in techniek. In grote lijnen kunt u ze onderscheiden in de volgende typen.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van een website of webshop. Denk hierbij aan het bewaren van uw winkelwagen, inloggegevens of bijhouden of andere cookies wel of niet gewenst zijn.

Welke maatregelen moet ik nemen?
Dit soort cookies vallen buiten de cookiewet. U hoeft geen actie te ondernemen.

First en third party cookies

Dit zijn cookies van uw website of webshop die niet noodzakelijk zijn voor het juist (technisch) functioneren. Er zijn first en third party cookies. First party zijn cookies die uw website of webshop plaatst en third party zijn cookies die via uw website of webshop worden geplaatst. Bij third party kunt u denken aan cookies voor statistieken, zoals Google Analytics of social media zoals Facebook, Google + en Twitter.

Welke maatregelen moet ik nemen?
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen first en third party cookies in de cookiewet. U moet melden welke cookies gebruikt worden, waarvoor en om toestemming vragen!

Heeft deze FAQ je geholpen bij je probleem?