Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Interwijs B.V., Eekhorstweg 31d, 7942 KC MEPPEL KvK 04062906

Versie: 16-04-2018

Gegevensgebruik

Bij het gebruiken van onze website en diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.  Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doelen van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Interwijs B.V. in bepaalde gevallen je persoonsgegevens opslaat. Interwijs B.V. gebruikt je persoonsgegevens voor:

– Het verlenen van toegang tot onze website en klantenportaal

– Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website

– De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten

– Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met je

– Product- en dienstontwikkeling

– Het bepalen van strategie en beleid

– Surfgedrag en statistieken

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registreren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

– Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Tevens gebruiken wij Google Analytics voor het analyseren van online advertenties zoals Google Adwords. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van je computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

– Google reCAPTCHA V3

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP-adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP-adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over Google’s privacyverklaring.
Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

– Nieuwsbrief

Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie op het gebied van online ondernemen. Je  e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

– Nieuwsflits

Middels een nieuwsbrief genaamd “Nieuwsflits” verstrekken wij essentiële informatie over de producten en diensten die je afneemt. Je e-mailadres wordt toegevoegd aan onze adressenlijst voor de betreffende producten en diensten. Je kunt jezelf hier niet voor afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

  • NAW-gegevens;
  • geslacht;
  • e-mailadres;
  • (mobiel) telefoonnummer;
  • geboortedatum;
  • IP-adres;
  • technische browserinformatie;
  • cookie ID;
  • klik- en surfgedrag;
  • social media account.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen en/of andere partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij je hier voorafgaand toestemming voor hebt gegeven en dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Interwijs B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is.

Gebruik van cookies

Interwijs.nl maakt gebruik van cookies. Meer over cookies en ons cookiebeleid

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Je wettelijke rechten

Je mag Interwijs B.V. vragen om inzage in de gegevens die van je zijn opgeslagen. Ook kun je Interwijs B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen, of door telefonisch contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

Interwijs B.V.
Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

+31 522243666

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen alleen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.