Contact Form 7 on_sent_ok functie verdwijnt

Tags: , , |

De functie on_sent_ok die gebruikt wordt in de WordPress plugin Contact Form 7 is nog tot eind van 2017 bruikbaar. Wegens veiligheidsredenen hebben de makers van de plugin ervoor gekozen om de functionaliteit te veranderen.