Je hebt een maandelijks abonnement voor updates maar wanneer een update wordt uitgevoerd is afhankelijk van de aard van de update en of deze volledig wordt ondersteund. Sowieso is er een permanente bewaking (dagelijks) of er beschikbare updates zijn en wat de aard ervan is. Afhankelijk daarvan wordt er volgens onderstaand overzicht actie ondernomen.

Acute dreiging

Bij een acute dreiging wordt binnen één werkdag de essentiële update of patch doorgevoerd. Dit om een dreiging zo snel mogelijk uit te schakelen.

Reguliere updates

Het kan zijn dat reguliere updates niet elke maand worden uitgevoerd. Dit kan te maken hebben met het feit dat een bepaalde modules van derden nog niet geschikt zijn voor een bepaalde update van het systeem. Of dat het praktischer is om een aantal updates gelijktijdig door te voeren om problemen te voorkomen.
Als reguliere updates zijn doorgevoerd, ontvang je een bericht van ons.

Heeft deze FAQ je geholpen bij je probleem?