OpenAI gebruikt kunstmatige intelligentie en machine learning om content te creëren. Momenteel staat het bedrijf in de schijnwerpers, vooral vanwege de AI-chatbot ChatGPT. Niet alleen kan ChatGPT helpen met tekstuele interacties; inmiddels kan het ook afbeeldingen en andere vormen van creatieve inhoud genereren door de lancering van DALL-E 3.

DALL-E 3 in het kort

De naam DALL-E 3 is een mix van de kunstenaar Salvador Dali, Pixar-robot WALL-E, met toevoeging van de 3 voor de derde versie van het systeem. DALL-E 3 genereert afbeeldingen op basis van tekstuele beschrijvingen, prompts dus. Na het invoeren van een beschrijving van het gewenste beeld zal AI de rest van het creatieve proces op zich nemen.

Hoe worden deze beelden gegenereerd?

Door DALL-E te trainen met een dataset van afbeeldingen en beschrijvingen leert het model om patronen en verbanden te herkennen tussen de woorden in de tekst en componenten in de afbeeldingen.

DALL-E ontvangt een tekstprompt en gebruikt geleerde verbanden om een voorstelling van de afbeelding te maken. Met behulp van een variant van de GPT-architectuur genereert DALL-E voorspellingen voor elke pixel. Tijdens het verfijningsproces ondergaat de ruwe afbeelding iteratieve stappen, vergelijkbaar met het schetsen en invullen van details. De AI perfectioneert de afbeelding in verschillende iteraties om deze te verbeteren.

Het uiteindelijke resultaat is een zo nauwkeurig mogelijke visualisatie van de tekstprompt. Wat DALL-E bijzonder interessant maakt, is dat het creatieve en nieuwe afbeeldingen kan genereren die niet letterlijk in de trainingsdataset voorkomen. Dit wijst op het bestaan van ‘inzicht’ en ‘verbeeldingskracht’ binnen de vooraf bepaalde programmeringsparameters.

Welke voordelen hebben AI-afbeeldingen?

Door AI-gegenereerde afbeeldingen heb je de mogelijkheid om unieke, creatieve en originele afbeeldingen te genereren. Een breed scala aan afbeeldingen op basis van diverse tekstuele tekstprompts maakt ze zeer geschikt voor illustraties, ontwerpen en kunst.

Hierdoor kunnen in de toekomst bepaalde creatieve taken geautomatiseerd worden, zoals het genereren van grafische inhoud voor websites, advertenties, of andere vormen van media. Ook dragen de modellen van AI bij aan innovatie in kunst en design door nieuwe vormen van creativiteit en expressie mogelijk te maken. In sommige gevallen kan het gebruik van gegenereerde afbeeldingen handig zijn wanneer er geen geschikte fotografische inhoud beschikbaar is of wanneer men wil vertrouwen op gecreëerde content zonder auteursrechtenproblemen.

Waarvoor kunnen AI-afbeeldingen gebruikt worden?

AI-afbeeldingen kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt, waaronder:

  1. Illustraties en ontwerpen – voor grafisch ontwerp, reclame, presentaties en meer.
  2. Conceptvisualisaties – om ideeën om te zetten in visuele representaties.
  3. Contentcreatie – voor websites, blogs, social media, etc.
  4. Kunst – voor het ontdekken van nieuwe kunstvormen.
  5. Educatieve materialen – om visuele elementen toe te voegen aan lesmateriaal enz.
  6. Storytelling – om verhalen te illustreren.
  7. Game-ontwikkeling – creëren van grafische assets.
  8. Prototyping – visualisatie van ideeën in designprocessen.
  9. Onderzoek en experimenten – voor wetenschappelijk onderzoek.
  10. Variatie van creatieve inhoud – voor situaties waarin traditionele bronnen beperkt zijn.

En hoe zit het met auteursrecht?

Uit de juridische uitspraak (Naruto v. Slater, No. 16-15469 (9th Cir. 2018) blijkt dat volgens de rechter alleen een mens als maker kan worden beschouwd, omdat alleen deze in staat is om creatieve keuzes te maken en zo het werk van een persoonlijk stempel te voorzien. AI kan dus niet als de maker worden beschouwd, aangezien het geen eigen brein heeft en functioneert/leert op basis van door mensen ingevoerde data, de gebruikers van de AI. In de kern bezit de gebruiker van de AI inderdaad het auteursrecht op het werk, op voorwaarde dat het voldoende origineel is en een persoonlijk karakter draagt.

Ook AI-afbeeldingen maken?

Dall-E 3 is geïntegreerd in ChatGPT en is beschikbaar voor klanten met een Plus- of Enterprise-abonnement. Deze nieuwste AI-beeldenmaker concurreert onder andere met Adobe Firefly, beschikbaar voor betalende Adobe Creative Cloud-abonnees en Midjourney een bekende AI-generator die een betaalbare optie biedt of gratis mogelijkheid, zij het met de vereiste communicatie via de chatapp Discord.

Welke afbeelding genereer jij?