Internet.nl is een website en online hulpmiddel, ontwikkeld om de internetveiligheid en standaarden te testen. Met deze online tool kun je gratis en eenvoudig testen of jouw internetverbinding, e-mail en website wel moderne, veilige en betrouwbare internetstandaarden gebruiken. En als het niet 100% is,  krijg je gelijk te zien wat je kan doen.

Waarom internet.nl?

Het kan organisaties helpen ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de best practices op het gebied van internetbeveiliging- en standaarden.

Het hoofddoel van internet.nl is om websitebeheerders en eigenaren te helpen bij het verbeteren van de veiligheid en de naleving van internetstandaarden voor hun websites. Het biedt een gratis online service waarmee je jouw website kunt testen op verschillende criteria, zoals de ondersteuning van moderne internetprotocollen, beveiliging van e-mailcommunicatie, DNS-beveiliging en het gebruik van beveiligde verbindingen via HTTPS.

Internet.nl kan regelmatig worden gebruikt om veranderingen in de beveiligingsstatus van je internetdiensten te monitoren. Dit is vooral belangrijk in een steeds evoluerend landschap van cyberdreigingen.

Wie is internet.nl?

Het platform is een initiatief van verschillende Nederlandse organisaties, waaronder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Nationaal Cyber Security Centrum, en het Platform Internetstandaarden. Momenteel nemen de volgende partijen deel in het platform:

Wat zijn internetstandaarden?

Internetstandaarden of -protocollen zorgen ervoor dat verschillende systemen en apparaten met elkaar kunnen communiceren en samenwerken op het internet. Ze vormen de ruggengraat van de digitale infrastructuur en spelen een cruciale rol in het waarborgen van interoperabiliteit en veiligheid op het wereldwijde web.

Een voorbeeld van zo’n protocol is SMTP welke wordt gebruikt voor het verzenden van e-mails. Hoewel deze technologische kern van het internet vaak onopgemerkt blijft voor de meeste gebruikers en relatief onbekend is, is het van essentieel belang voor de huidige en toekomstige functionaliteit van het internet.

Waarom is het belangrijk om up-to-date te zijn?

Wereldwijd maken meer dan drie miljard mensen gebruik van het internet. Zij gebruiken het internet steeds vaker voor transacties die zowel privacygevoelig als kostbaar zijn. De bestaande standaarden kunnen de schaal waarop dit gebeurt niet adequaat hanteren en voldoen niet aan de actuele veiligheidseisen. Criminelen maken bijvoorbeeld misbruik van de SMTP-standaard om het afzenderadres van e-mails te vervalsen.

Daarom is het essentieel dat we overstappen naar nieuwe, geavanceerdere standaarden die de betrouwbaarheid van ons internet kunnen waarborgen. Het positieve nieuws is dat moderne internetstandaarden al beschikbaar zijn.

Slechts een klein percentage behaalt een score boven de 90%, maar dankzij enkele technische aanpassingen kunnen wij ervoor zorgen dat jouw website 100% scoort!

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Samen kunnen we een plan van aanpak opstellen en aan de slag gaan.