Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG van toepassing.

De AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, stelt strengere eisen en voorwaarden dan de WBP. Zo worden de rechten van burgers versterkt en de verplichtingen van organisaties nemen toe. Deze verordening wordt in het leven geroepen om de WBP uit het jaar 1995 te vervangen. Met de invoering van de AVG geldt dezelfde privacywetgeving in alle EU landen.

AVG-wet

AVG zorgt ervoor dat ondernemers verantwoord om moeten gaan met verzamelde persoonsgegevens. Denk aan klantgegevens als naam, adres, woonplaats, bestelhistorie, nieuwsbrieven en betaalgegevens. De reden waarom er een nieuwe verordening intreedt is omdat de huidige wet, de WBP, niet goed aansluit op de nieuwe mogelijkheden om persoonsgegevens digitaal te verzamelen, maar ook te verwerken. Deze verordening zorgt ervoor dat natuurlijke personen, van wie de persoonsgegevens zijn verzameld, beter beschermd worden.

Uitgangspunten nieuwe wet

De uitgangspunten van de nieuwe privacywet zijn weliswaar gelijk aan de uitgangspunten van de WBP, maar in grote lijnen betekent dit dat de privacy-rechten van de natuurlijke personen worden uitgebreid en versterkt.

Plichten van organisaties die gegevens verzamelen;

  • Transparantie
  • Doelbeperkend
  • Documentatieplicht
  • Juistheid van gegevens
  • Integriteit en vertrouwelijkheid

Voor meer informatie over de veranderingen, relevant voor jouw branche, verwijzen wij je naar de volgende sites: