BRUSSEL – De uitgever van .eu-domeinnamen op internet, EURid, heeft 74.000 namen geschorst. Tegen vierhonderd registratiebedrijven zijn rechtszaken aangespannen wegens contractbreuk, meldde de uitgever dinsdag op haar website.

De namen van websites, zoals hallo.eu, waren slechts geregistreerd om ze later door te verkopen aan de hoogste bieder. Dit is strijdig met de regels voor uitgifte van .eu-namen.

De registratiebedrijven mogen alleen namen toekennen aan bestaande personen en bedrijven in de Europese Unie. Anders zou de waarde van de nieuwe eu-sites afbrokkelen, denkt manager Herman Sobrie van EURid in Brussel.

De 74.000 domeinnamen waren in handen van drie bedrijven: Ovidio Ltd, Fausto Ltd en Gabino Ltd. Sinds de start op 7 april zijn 1.982.840 eu-adressen uitgegeven, waarvan 245.820 in Nederland.