De totstandkoming van dit top level domein is nog volop in ontwikkeling. De Europese commissie is hier eind 2000 al mee gestart en in 2001 zijn er diverse bijeenkomsten geweest in Brussel.

Het wetsvoorstel van de Europese Commissie is inmiddels aangenomen door het Europees parlement en de raad waarmee ze instemmen met de invoering van het .eu domein.

Op dit moment onderzoekt de Commissie welke organisatie de domeinen moet beheren (een registratieorgaan oftewel Registry). Hiervoor is 3 september 2002 een oproep geplaatst op de website van de Europese Unie. Tot 25 oktober 2002 konden bedrijven zich hiervoor aanmelden. In 2003 worden deze oproep geëvalueerd en wordt er een besluit genomen.

Helaas is de datum waarop het .eu-domein zal starten inmiddels al meerdere malen uitgesteld. De verwachting is dat het in 2003 mogelijk zal zijn om een .eu-domeinnaam te registreren, maar wanneer precies is nog steeds niet duidelijk.

Voorregistratie

In juli 2002 is Interwijs gestart met de voorregistratie van de .eu domeinen. Dit om u een zo groot mogelijke voorsprong te geven wanneer de .eu domeinen daadwerkelijk geregistreerd kunnen worden. Alle aanvragen krijgen namelijk een datum/tijdskenmerk. Omdat er nog geen registratieorgaan is aangewezen is echter nog niet bekend wat de voorwaarden en de kosten zullen zijn. Maar uiteraard houdt Interwijs u van de ontwikkelingen op de hoogte!

Voorlopig is het nog steeds mogelijk om voor te registreren.