Regelmatig bereiken ons klachten over IDCN en IRD. Kort gezegd komen de klachten er op neer dat deze bedrijven, per gewone post of e-mail, diensten aanbieden of facturen sturen, waarbij de schijn wordt gewekt dat dit iets te maken heeft met de registratie van uw Domeinnaam.

Wat doet IDCN?

IDCN biedt haar diensten aan via e-mail. Zij noemt zich daarbij Internet Domeinregistratie Controle Nederland. In de mail aan .nl-domeinnaamhouders schrijft zij bijvoorbeeld “Het IDCN controleert uw bedrijfs- en contactgegevens voor het internet zoals u deze bij het registreren van uw domeinnaam .nl heeft opgegeven aan uw provider. (…) Wij verzoeken u de gegevens nauwkeurig te bekijken en als deze niet meer juist zijn de wijzigingen op het mutatieformulier te vermelden. Tarief voor het verwerken van de gegevens en mutaties is eenmalig 10 Euro excl. btw.”. Daarbij worden ook de gegevens van de aangeschreven domeinnaamhouder vermeld. In de mail en op haar website gebruikt IDCN een logo dat qua kleur en lettertype gelijkenis vertoond met het SIDN-logo.( Stichting Internet Domeinregistratie Nederland)

Wat doet SIDN met IDCN en IRD?

SIDN is niet blij met deze activiteiten. In de ogen van SIDN wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat deze bedrijven een band hebben met SIDN, dan wel dat ze een beweerdelijke officiële domeinnaamcontrole-instantie zouden zijn. Daarnaast maken zij wellicht inbreuk op merk- en auteursrechten van SIDN. SIDN heeft inmiddels zowel IDCN als IRD gesommeerd per ommegaande de genoemde activiteiten te staken. Mocht geen gehoor gegeven worden aan deze sommatie, dan zal SIDN zich beraden op eventuele verdere stappen.

Wat doet IRD?

IRD verstuurt brieven met aangehechte acceptgiro met onder meer de volgende tekst: “De jaarlijkse bijdrage van NLG 30,- is veranderd in EUR 13,81. Indien u in onze e-mail-bedrijvengids op het internet met uw bedrijf vermeld wilt blijven, brengen wij op jaarbasis inclusief onderhoud in rekening EUR 16,20.” De brieven worden verzonden aan willekeurige domeinnaamhouders die waarschijnlijk geen enkele relatie met IRD hebben. In de linkerbovenhoek van de brieven is een logo opgenomen waaruit blijkt dat IRD staat voor Internet Registratie Dienst.

Wat moet u doen?

Ondertussen raden we een ieder die niet van deze diensten gediend is aan, om niet in te gaan op de aangeboden diensten en de factuur niet te betalen. Kijk ook eens op de Kamer van Koophandel website onder “nieuws”. Zij waarschuwen regelmatig tegen spookfacturen die actueel zijn.

Tot slot:

Indien uw domeinnaam via ons (Interwijs) is geregistreerd lopen alle administratieve zaken betreffende uw domein via ons. U ontvangt van Interwijs de bijbehorende factuur voor geleverde diensten en registratie van uw domein.

(bron: Stichting Internet Domeinregistratie Nederland)