Nieuwe reglementen

Alle domeinen die in Nederland geregistreerd worden, lopen via de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

Op 22 augustus 2002 heeft het bestuur van SIDN de nieuwe reglementen en regelingen vastgesteld. Deze treden op woensdag 29 januari 2003 in werking.
Het grootste verschil met het oude reglement is dat het .nl-domein vanaf die datum open staat voor aanvragers uit de hele wereld, ook voor privé-personen.

SIDN heeft de inhoud van het nieuwe reglement voor registratie van .nl-domeinnamen en de bijlage met de technische eisen in een pdf-bestand op de site geplaatst.
Onderaan dit item kun u deze alvast bekijken.

Alle administratieve contacten van domeinnaamhouders in Nederland ontvangen in de nacht van 9 op 10 januari 2003 een e-mail van SIDN.
Het doel van deze e-mail is om u als domeinnaamhouder op de hoogte stellen van het feit dat de vrijwaringverklaring, met ingang van 29 januari 2003, geacht wordt te zijn omgezet in het registratiecontract.
Tevens wordt u dan geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Als domeinnaamhouder bent u aan deze nieuwe reglementen gebonden met uitzondering van de arbitrageclausule. Dit betekent concreet dat de nieuwe arbitrageregeling van SIDN niet op uw registratie van toepassing is, aangezien u op grond van het reglement voor registratie geen nieuw contract dient te tekenen. Op het moment dat u een mutatie op deze domeinnaam laat uitvoeren, en dus gehouden bent een nieuw registratiecontract te tekenen, bent u tevens gebonden aan de arbitrageregeling van SIDN.

De reeds door u ondertekende Vrijwaringsverklaring (uw huidige contract) wordt geacht, met ingang van 29 januari 2003, te zijn omgezet in het nieuwe “registratiecontract”.
Hierover ontvangt u in januari meer informatie middels een nieuwbrief van Interwijs.

In die zelfde e-mail zal een link staan naar een document “do’s and don’ts”, welke gaat over het hoe en wat van domeinregistratie. Tevens verwijst men in de e-mail naar een document waarin de belangrijkste verschillen staan uitgelegd tussen de oude en de nieuwe regeling.

Uiteraard zal Interwijs u tegen die tijd daar ook van op de hoogte stellen.

(bron: SIDN)